Njoftim për shpalljen e vendeve vakante për këshilltarë/ndihmës ligjor

Njoftim për shpalljen e vendeve vakante për këshilltarë/ndihmës ligjor

Shkolla e Magjistraturës njofton kandidatët e interesuar për paraqitjen e kërkesave për formim fillestar, nëpërmjet njoftimit për shpalljen e vendeve vakante për keshilltarë/ndihmës ligjor. Bashkëngjitur njoftimi:


Njoftim për shpalljen e vendeve vakante për këshilltarë/ndihmës ligjor

Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·