Njoftim me shpallje për Shoqërinë “SMO UNION”

Njoftim me shpallje për Shoqërinë “SMO UNION”


Bashkëngjitur do të gjeni njoftimin për personin e tretë për Shoqërinë “SMO UNION” se në datë 21.02.2018 ora 12:30 në Gjykatën Administrative të Apelit do të zhvillohet seanca gjyqësore. Bashkengjitur gjeni njoftimin:

PEVLAKU

Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·