Njoftim me shpallje për Artan Sallaku

Njoftim me shpallje për Artan Sallaku


Bashkëngjitur do të gjeni njoftimin për palën e paditur Artan Sallaku se në datë 03.05.2018 ora 08.55 në Gjykatën Administrative të Apelit do të zhvillohet seanca gjyqësore. Bashkengjitur gjeni njoftimin:

Njotim me Shpallje Artan Sallaku
Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·