Njoftim me shpallje për palën e tretë Zamira Luraku

,
Njoftim me shpallje për Zamira Luraku
Bashkëngjitur gjeni njoftimin për palën e tretë Zamira Luraku për marrjen në shqyrtim të çështjes gjyqësore në datën 18.09.2018 ora 09.30
Njoftim me shpallje Zamira Lurake

Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·