Njoftim i Këshillit të Lartë Gjyqësor datë 24.04.2020

Njoftim i Këshillit të Lartë Gjyqësor

Bashkëngjitur do të gjeni vendimin njoftimi e Këshillit të Lartë Gjyqësor datë 24.04.2020
Njoftim i Këshillit të Lartë Gjyqësor datë 24.04.2020

Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·