Njoftim me shpallje për Nezir Jace

,
Njoftim me shpallje për Nezir Jace
Bashkëngjitur gjeni njoftimin me shpallje për paditëse Nezir Jace se në datë 28.02.2018 ora 09.30 do të zhvillohet seanca gjyqësore. Bashkëngjitur njoftimi. Nezir Jace
Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·