Njoftim për rifillimin e veprimtarisë gjyqësore në datën 05.12.2019

Referuar vendimit nr. 273 datë 05.12.2019 të Këshillit të Lartë Gjyqësor “Për rifillimin e veprimtarisë dhe shërbimeve gjyqësore në Gjykatën Administrative të Apelit” Ju njoftojmë se është vendosur:

Rifillimin e veprimtarisë dhe shërbimeve gjyqësore në datën 05.12.2019 të Gjykatës Administrative të Apelit.


Bashkëngjitur gjeni njoftimin. Njoftim per fillimin e veprimtarise

Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·