Njoftim me shpallje për Shoqërinë “Stiven” shpk

Njoftim me shpallje për Shoqërinë “Stiven” shpk


Bashkëngjitur do të gjeni njoftimin me shpallje për palën paditëse Shoqëria “Stiven” shpk, se në datën 02.07.2018 ora 10.00 në Gjykatën Administrative të Apelit do të zhvillohet seanca gjyqësore.
Shoqeria Stiven shpk

Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·