Njoftim me shpallje për Mehdi Troshani

Njoftim me shpallje për Mehdi Troshani


Bashkëngjitur do të gjeni njoftimin me shpallje për personin e tretë Mehdi Troshani, se në datën 18.09.2018 ora 12.00 në Gjykatën Administrative të Apelit merret në shqyrtim çështja gjyqësore.
Njoftim Mehdi Troshani

Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·