Urdhër për organizimin e shortit

Urdhër për organizimin e shortit nëpërmjet sistemit të integruar të menaxhimit të çështjeve gjyqësore ICMIS


Bashkëngjitur do të gjeni urdhrin për organizimin e shortit nëpërmjet sistemit të integruar të menaxhimit të çështjeve gjyqësore ICMIS në Gjykatën Administrative të Apelit
Urdher per organizim shorti

Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·