Njoftim për vendin e zhvillimit të seancave të Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor

Njoftim për vendin e zhvillimit të seancave të Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor Ju njoftojmë se bazuar në vendimin nr. 99/2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor, vendi i zhvillimit të seancave gjyqësore të Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor, është pranë
sallës “Amfiteatri”, në selinë e Këshillit të Lartë Gjyqësor, me adresë: Godina Poli i Drejtësisë, Rr. “Ana Komnena”, Tiranë. Bashkëlidhur vendimi
Vendimi nr. 99/2021

Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·