Njoftim për shortin e Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor

Njoftim për Kolegjin Zgjedhor Gjyqësor Ju njoftojmë se, nesër më datë 25.09.2020, ora 14:30 në ambientet e sallës së gjykimit nr. 2, të Gjykatës Administrative të Apelit (Rruga “Ismail Qemali”, Njësia Bashkiake nr. 2, Tiranë), do të zhvillohet procedura e shortit për përcaktimin e përbërjes së trupit gjykues dhe relatorin për kërkesëpadinë e paraqitur për Kolegjin Zgjedhor Gjyqësor. Njoftim për Kolegjin Zgjedhor Gjyqësor

Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·