Lista e çështjeve të ardhura
Dt.regj nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para 1 2 3 4 53809
3810 Pas >
Nr. total i rekordeve:38,100
Akti:2082
Paditës:Xhemal Pepnikaj
I paditur:DRSSH Tirane
Palë të treta:
Objekti:Llogaritje pensioni suplementar
Dt.e regjistrimit: 31-03-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:2083
Paditës:KESH sh.a
I paditur:D.R.Tatimore Tirane
Palë të treta:
Objekti:Anullim akti administrativ
Dt.e regjistrimit: 31-03-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:2084
Paditës:Viktor Hamza
I paditur:DRSSH Tirane
Palë të treta:
Objekti:Rillogaritje mase pensioni te parakohshem
Dt.e regjistrimit: 31-03-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:2085
Paditës:Televizioni Kabllor “TV Lezha Kabell” sh.p.k
I paditur:Keshilli Kombetar I Radios dhe Televizionit
Palë të treta:
Objekti:Kundershtim akti administrativ
Dt.e regjistrimit: 31-03-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:2086
Paditës:Petrit Hala
I paditur:D.P Policise se Shtetit Ministria e Brendshme
Palë të treta:
Objekti:Njohje grade “Kryekomisar”
Dt.e regjistrimit: 31-03-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:2087
Paditës:Agim Ciraku
I paditur:D.P Policise se Shtetit
Palë të treta:
Objekti:Shfuqizim akti administrativ
Dt.e regjistrimit: 31-03-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:2088
Paditës:Ismail Miri
I paditur:Prefektura Qarkut Durres, AKKP Tirane, Petrit Miri, Hume Hasa etj
Palë të treta:
Objekti:Konstatim absolutisht te pavlefshem te titujve te pronesise
Dt.e regjistrimit: 31-03-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:2089
Paditës:Hysni Guri
I paditur:Komuna Berzhite
Palë të treta:
Objekti:Shfuqizim urdheri
Dt.e regjistrimit: 31-03-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:2090
Paditës:Shoqeria “Kastpetrol”sh.a
I paditur:Drejtoria Rajonale Tatimore e Tatimpaguesve te Medhenj
Palë të treta:
Objekti:Anullim vendimi
Dt.e regjistrimit: 31-03-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:2091
Paditës:Julia Cela
I paditur:ALUIZNI
Palë të treta:
Objekti:Demshperblim page
Dt.e regjistrimit: 31-03-2014
                                                                                    Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:38,100
< Para 1 2 3 4 53809
3810 Pas >


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·