Vendime
Dt.vendimi nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para 13 4 5 6 72724 Pas >
Nr. total i rekordeve:27,235
Dt.e Vendimit:12-11-2014
Akti:3611
Paditës:Hasije Baci
I paditur:Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane
Palë të treta:}
Objekti:Pagim pension pleqerie
Dt.e regjistrimit: 13-05-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:12-11-2014
Akti:3737
Paditës:Luke Tuci
I paditur:Bashkia Lac, Qendra Kombetare e Regjistrimit (QKR)
Palë të treta:}
Objekti:Kthim ne pune detyrimin e QKR per demshperblim per prishjen e kontrates se punes
Dt.e regjistrimit: 15-05-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:12-11-2014
Akti:3660
Paditës:Ibrahim Xibraku
I paditur:IEVP Rrogozhine
Palë të treta:}
Objekti:Anullimin e urdherit nr.482 date 05.02.2014 per lirimin nga detyra detyrim per demshperblim
Dt.e regjistrimit: 14-05-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:12-11-2014
Akti:3754
Paditës:Agim Kulla
I paditur:Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane
Palë të treta:}
Objekti:Detyrim rillogaritje mase pensioni te parakohshem
Dt.e regjistrimit: 15-05-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:12-11-2014
Akti:3610
Paditës:Mersin Zade
I paditur:Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane
Palë të treta:}
Objekti:Konstatim I pavlefshmerise absolute te akteve administrative
Dt.e regjistrimit: 13-05-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:12-11-2014
Akti:3668
Paditës:Gazmend Lika
I paditur:Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit, Tirane
Palë të treta:}
Objekti:Shfuqizimin e Urdherit te Drejtorit te Pergjithshem te Policise se Shtetit nr.1416/6 prot date 07.12.2013 kthimin e te gjitha te drejtave te punes detyrim per demshperblim page
Dt.e regjistrimit: 14-05-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:12-11-2014
Akti:3616
Paditës:Edlir Cupa
I paditur:Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane Drejtoria e Apelimit Tatimor prane Drejtorise se Pergjithshme
Palë të treta:}
Objekti:Shfuqizim vendimi
Dt.e regjistrimit: 13-05-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:12-11-2014
Akti:3553
Paditës:Hysen Lala
I paditur:Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave Tirane 2. Drejtoria e Sherbimit Pyjor Mat
Palë të treta:}
Objekti:Demshperblim page
Dt.e regjistrimit: 13-05-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:13-11-2014
Akti:4141
Paditës:Zaho Hila
I paditur:Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Durres
Palë të treta:}
Objekti:Rillogaritje dhe indeksim pension te parakohshem
Dt.e regjistrimit: 26-05-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:13-11-2014
Akti:3996
Paditës:Nazmije Meta
I paditur:Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Durres
Palë të treta:}
Objekti:Anullim I akteve administrative nr.438 date 28.10.2012 nr.826 dt.03.01.2013 vendimit dt.22.03.2012 njohje vjetersie pune
Dt.e regjistrimit: 21-05-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:27,235
< Para 13 4 5 6 72724 Pas >


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·