Lista e çështjeve në gjykim
Dt.regj nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para 13 4 5 6 72709 Pas >
Nr. total i rekordeve:27,085
Akti:7095
Paditës:Imer Selimaj
I paditur:Autoriteti Portual Durres
Palë të treta:
Objekti:Shfuqizim vendimi nr.438 date 18.02.2014. Demshperblim page
Relatori:Kastriot Selita
Dt.e regjistrimit: 15-09-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:7120
Paditës:Drita Fekollari
I paditur:Drejtoria e Pergjithshme e Doganave
Palë të treta:
Objekti:Demshperblim page
Relatori:Kastriot Selita
Dt.e regjistrimit: 16-09-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:7138
Paditës:Celnik Muco
I paditur:Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane
Palë të treta:
Objekti:Pavertetesi dokumenti regjistri themeltar dhe libreza e punes. Detyrim lidhje pensioni
Relatori:Kastriot Selita
Dt.e regjistrimit: 16-09-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:7142
Paditës:Artur Mustafaj
I paditur:Drejtoria e Pergjithshme e Doganave
Palë të treta:
Objekti:Demshperblim page
Relatori:Kastriot Selita
Dt.e regjistrimit: 16-09-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:7153
Paditës:Nezir Lushi
I paditur:Drejtoria e Pergjithshme e Doganave
Palë të treta:
Objekti:Demshperblim page
Relatori:Kastriot Selita
Dt.e regjistrimit: 16-09-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:7157
Paditës:Hamit Tarka
I paditur:Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane
Palë të treta:Instituti I Sigurimeve Shoqerore Tirane
Objekti:Te llogaritet pensioni I parakohshem
Relatori:Kastriot Selita
Dt.e regjistrimit: 16-09-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:7169
Paditës:Bedrie Gjongecaj
I paditur:Ministria e Financave
Palë të treta:
Objekti:Kthim ne pune dhe demshperblim page
Relatori:Kastriot Selita
Dt.e regjistrimit: 16-09-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:7170
Paditës:Xhevdet Bardhi
I paditur:Drejtoria Rajonale e SIgurimeve Shoqerore Tirane
Palë të treta:
Objekti:Pavlertetesi e emrit te babait ne librezen e punes. Njohja e vertetesise se librezes se punes
Relatori:Kastriot Selita
Dt.e regjistrimit: 16-09-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:7179
Paditës:Arjet Kerbizi
I paditur:Drejtoria Rajonale e SIgurimeve Shoqerore Sarande
Palë të treta:
Objekti:Demshperblim page
Relatori:Kastriot Selita
Dt.e regjistrimit: 16-09-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:7200
Paditës:Zije Nuhu
I paditur:Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Durres
Palë të treta:
Objekti:Detyrim te leshoje certifikate pronesie
Relatori:Kastriot Selita
Dt.e regjistrimit: 16-09-2014
                                                                                    Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:27,085
< Para 13 4 5 6 72709 Pas >


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·