Vendime
Dt.vendimi nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para 14 5 6 7 82625 Pas >
Nr. total i rekordeve:26,241
Dt.e Vendimit:13-11-2014
Akti:3991
Paditës:Shazie Gani Kerri
I paditur:Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Durres
Palë të treta:}
Objekti:Anullim akti 5.07.2011 me numer 140 date 27.02.2012 anullim vertetimi date 26.01.2011 njohje vjetersie ne pune
Dt.e regjistrimit: 21-05-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:13-11-2014
Akti:4147
Paditës:Shoqeria ?Aris? shpk
I paditur:Drejtoria e Pergjithshme e Parandalimit te Pastrimit te Parave
Palë të treta:}
Objekti:Anullim I pjesshem I aktit administrativ nr.2104/5 date 3.10.2012
Dt.e regjistrimit: 26-05-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:13-11-2014
Akti:4110
Paditës:Litfije Xhixho
I paditur:Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Durres
Palë të treta:}
Objekti:Anullim vendimi date 24/04/2012 nr.373 dt.21/6/2012 nr.527 dt.10.08.2012 pagim pensioni
Dt.e regjistrimit: 23-05-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:13-11-2014
Akti:4012
Paditës:Vasilika Petani
I paditur:Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Durres
Palë të treta:}
Objekti:Anullim I akteve administrative vendimeve nr.242 date 17.07.2012 nr.82 date 06.03.2013 nr.450 date 28.10.2012 njohje vjetersie pune.
Dt.e regjistrimit: 21-05-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:13-11-2014
Akti:4072
Paditës:Tefik Koci
I paditur:Drejtoria e Shendetit Publik Gramsh
Palë të treta:}
Objekti:Demshperblim page
Dt.e regjistrimit: 22-05-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:13-11-2014
Akti:4139
Paditës:Tomor Xhelo
I paditur:Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane
Palë të treta:Instituti I Sigurimeve Shoqerore Tirane}
Objekti:Detyrim rillogaritje pensioni dhe indeksim pensioni te parakohshem anullim vendimi nr.33 date 24.06.2010
Dt.e regjistrimit: 26-05-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:13-11-2014
Akti:4038
Paditës:Ilmi Zani
I paditur:Zyra Arsimore Gramsh
Palë të treta:}
Objekti:Demshperblim page
Dt.e regjistrimit: 22-05-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:13-11-2014
Akti:4090
Paditës:Osman Muka
I paditur:Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Kavaje, Zyra Qendrore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane, Rakip Dedja
Palë të treta:}
Objekti:Shfuqizim akti urdheri nr.510 dt.15.06.2012 nr.4 dt.16.05.2011 detyrim per regjistirmin pajisje me certifikate pronesie
Dt.e regjistrimit: 23-05-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:13-11-2014
Akti:4090
Paditës:Osman Muka
I paditur:Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Kavaje, Zyra Qendrore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane, Rakip Dedja
Palë të treta:}
Objekti:Shfuqizim akti urdheri nr.510 dt.15.06.2012 nr.4 dt.16.05.2011 detyrim per regjistirmin pajisje me certifikate pronesie
Dt.e regjistrimit: 23-05-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:13-11-2014
Akti:4122
Paditës:Venetike Iljazi
I paditur:Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Durres
Palë të treta:}
Objekti:Anullim akti administrativ nr.406 date 13.11.2012 nr.490 date 26/12/2012 nr.26 dt 14/2/2012 njohje vjetersie pune lidhje pensioni pleqerie
Dt.e regjistrimit: 23-05-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:26,241
< Para 14 5 6 7 82625 Pas >


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·