Regjistri i kërkesave

REGJISTRI I KËRKESAVE

Mëposhtë do të gjeni regjistrat e kërkesave të paraqitura pranë Gjykatës Administrative të Apelit, sipas viteve peërkatëse:


Regjistri i Kërkesave Viti 2015


Regjistri i Kërkesave Viti 2016


Regjistri i Kërkesave Viti 2017


Regjistri i Kërkesave Viti 2018


Regjistri i Kërkesave Viti 2019


Regjistri i Kërkesave Viti 2020


Regjistri i Kërkesave Viti 2021

Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·