Regjistri i kërkesave

REGJISTRI I KËRKESAVE

Mëposhtë do të gjeni regjistrat e kërkesave të paraqitura pranë Gjykatës Administrative të Apelit:
Regjistri i Kërkesave Viti 2015
Regjistri i Kërkesave Viti 2016
Regjistri i Kërkesave Viti 2017

Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·