Koordinatori për të Drejtën e Informimit

Koordinatori për të Drejtën e Informimit

Denisa HASIMAJ

Email:dhasimaj@gjykataadministrativeeapelit.al

Adresa: Rr. “Durrësit”, Tiranë

Orari: E Hënë -E Premte 08:00 – 16.00

Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·