Njoftime me shpallje

Njoftime me shpallje


Njoftim me shpallje për palën paditëse Shoqëria “D.A.E” shpk, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje Shoqëria “D.A.E” shpk

Njoftim me shpallje për palën paditëse Shoqëria “STIVEN” shpk, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje Shoqeria Stiven shpk

Njoftim me shpallje për Todi Driza, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje Todi Driza

Njoftim me shpallje për Zamira Luraku, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje Zamira Luraku

Njoftim me shpallje për Etrit Taushanin, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje Etrit Taushani


Njoftim me shpallje për palën paditëse Artinë Zela, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje për palën paditëse Artinë Zela


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·