Njoftime me shpallje

Njoftime me shpalljeNjoftim me shpallje për palët e paditura Arta Mansaku, Valentina Mansaku, Medisha Mansaku, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje për Arta Mansaku, Valentina Mansaku, Medisha Mansaku

Njoftim me shpallje për personin e tretë Edlira Kodra, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje për Edlira Kodra

Njoftim me shpallje për personin e tretë Voltan Çabej, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje për Voltan Çabej

Njoftim me shpallje për palën paditëse Shoqëria “Vil-Oil” sha, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje për Shoqërinë “Vil-Oil” sha

Njoftim me shpallje për palën paditëse Shpresa Gosa (Çullhaj), shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje për Shpresa Gosa

Njoftim me shpallje për personin e tretë Burhan Shpejtimi, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje për Burhan Shpejtimi

Njoftim me shpallje për personin e tretë Mentor Bushati, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje për Mehdi Troshani

Njoftim me shpallje për personin e tretë Mentor Bushati, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje për Mentor Bushati

Njoftim me shpallje për palën kërkuese Agron Luga, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje për Agron Luga

Njoftim me shpallje për palën paditëse Shoqëria “Vil-Oil” sha, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje për Shoqërinë “Vil-Oil” sha

Njoftim me shpallje për palët e paditura Arta Mansaku, Valentina Mansaku dhe Medisha Mansaku, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje për Arta Mansaku, Valentina Mansaku dhe Medisha Mansaku

Njoftim me shpallje për palën e paditur Mirela Biba, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje për Mirela Biba

Njoftim me shpallje për palën paditëse Namron Mëhillaj, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje për Namron Mëhillaj

Njoftim me shpallje për palën paditëse Eriona Fino, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje për Eriona Fino

Njoftim me shpallje për palën paditëse Rufat Spata, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje për Rufat Spata

Njoftim me shpallje për palën paditëse Buran Karasani, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje për Buran Karasani

Njoftim me shpallje për palën paditëse Ardian Bitri, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje për Ardian Bitri

Njoftim me shpallje për palën e paditur Ndërmarrja Shtetërore NEFINK, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje për Ndërmarrjen Shtetërore NEFINK

Njoftim me shpallje për palën paditëse Shoqëria “Top Bast” sh.a, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje për Shoqërinë “Top Bast” sh.a

Njoftim me shpallje për palën paditëse Mediha Xhafa, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje për Mediha Xhafa

Njoftim me shpallje për palën kërkuese Agron Luga, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje për Agron Luga

Njoftim me shpallje për palën paditëse Shoqëria “Top Bast” sh.a, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje për Shoqërinë “Top Bast” sh.a

Njoftim me shpallje për palën e paditur Ndërmarrja Shtetërore NEFINK, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje për Ndërmarrjen Shtetërore NEFINK

Njoftim me shpallje për personin e tretë Menduh Nurja, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje për Menduh Nurja

Njoftim me shpallje për personin e tretë Mehdi Troshani, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpalje për Mehdi Troshani

Njoftim me shpallje për personin e tretë Mentor Bushati, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje për Mentor Bushati

Njoftim me shpallje për paditësin Pëllumb Prençi, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje për Pëllumb Prençi

Njoftim me shpallje për personin e tretë Ardian Lekaj, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje për Ardian Lekaj

Njoftim me shpallje për paditësin Agim Velaj, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje për Agim Velaj


Njoftim me shpallje për paditësin Pëllumb Prençi, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje për Pëllumb Prençin


Njoftim me shpallje për paditësin Edmond kokalari, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje për Edmond Kokalarin


Njoftim me shpallje për palët e paditura Elidon Shahaj, Enklanda Shahaj, Milazime Shahaj, Brisilda Duni (Shahaj) dhe personin e tretë Alfred Dervishaliaj, shkarkoni njoftimet bashkëngjitur
Njoftim me shpallje për Elidon Shahaj
Njoftim me shpallje për Enklanda Shahaj
Njoftim me shpallje për Milazime Shahaj
Njoftim me shpallje për Brisilda Duni (Shahaj)
Njoftim me shpallje për Alfred Dervishaliaj


Njoftim me shpallje për palën paditëse Shoqëria “Mamidoil Albania” shpk, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje për Shoqëria “Mamidoil Albania” shpk


Njoftim me shpallje për palët paditëse Taulant Sarja, Fjorela Shemsiu, Burbuqe Berberi (Pallamari), Shkelzen Delimeta, Gjergji Topi, Romeo Pallamari, Elida Bezhani, Saibe Kryemadhi shkarkoni njoftimet bashkëngjitur
Njoftim me shpallje për Taulant Sarja
Njoftim me shpallje për Fjorela Shemsiu
Njoftim me shpallje për Burbuqe Berberi
Njoftim me shpallje për Shkelzen delimeta
Njoftim me shpallje për Gjergji Topi
Njoftim me shpallje për Romeo Pallamari
Njoftim me shpallje për Elida Bezhani
Njoftim me shpallje për Saibe Kryemadhi

Njoftim me shpallje për personin e tretë Ndue Ndoj, Petrit Ndoj, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje për Ndue Ndoj

Njoftim me shpallje për personin e tretë Burhan Shpejtimi, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje për Burhan Shpejtimi


Njoftim me shpallje për palën paditëse Mati Pepa, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje për Mati Pepa

Njoftim me shpallje për palën paditëse Arben Haxhiaj, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje për Arben Haxhiaj

Njoftim me shpallje për palët paditëse Agron Burgaj dhe Ilir Burgaj, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njofim me shpallje për Agron Burgaj dhe Ilir Burgaj

Njoftim me shpallje për palën e tretë Ndue Ndoj, Petrit Ndoj, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje për Ndue Ndoj, Petrit Ndoj

Njoftim me shpallje për palën paditëse Shoqëria “D.A.E” shpk, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje për Shoqëria “D.A.E” shpk

Njoftim me shpallje për palën paditëse Shoqëria “STIVEN” shpk, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje për Shoqeria Stiven shpk

Njoftim me shpallje për Todi Driza, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje për Todi Driza

Njoftim me shpallje për Zamira Luraku, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje për Zamira Luraku

Njoftim me shpallje për Etrit Taushanin, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje për Etrit Taushani


Njoftim me shpallje për palën paditëse Artinë Zela, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje për Artinë Zela


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·