Njoftime me shpallje

Njoftime me shpallje


Njoftim me shpallje për personin e tretë Ndue Ndoj, Petrit Ndoj, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje Ndue Ndoj

Njoftim me shpallje për personin e tretë Burhan Shpejtimi, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje Burhan Shpejtimi


Njoftim me shpallje për palën paditëse Mati Pepa, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje Mati Pepa

Njoftim me shpallje për palën paditëse Arben Haxhiaj, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje për Arben Haxhiaj

Njoftim me shpallje për palët paditëse Agron Burgaj dhe Ilir Burgaj, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njofim me shpallje Agron Burgaj dhe Ilir Burgaj

Njoftim me shpallje për palën e tretë Ndue Ndoj, Petrit Ndoj, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje Ndue Ndoj, Petrit Ndoj

Njoftim me shpallje për palën paditëse Shoqëria “D.A.E” shpk, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje Shoqëria “D.A.E” shpk

Njoftim me shpallje për palën paditëse Shoqëria “STIVEN” shpk, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje Shoqeria Stiven shpk

Njoftim me shpallje për Todi Driza, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje Todi Driza

Njoftim me shpallje për Zamira Luraku, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje Zamira Luraku

Njoftim me shpallje për Etrit Taushanin, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje Etrit Taushani


Njoftim me shpallje për palën paditëse Artinë Zela, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje për palën paditëse Artinë Zela


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·