Historiku

Gjykata Administrative e Apelit u krijua me ligjin numer 49/2012 Ligji për Organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative. Funksionimi i Gjykates Administrative te Apelit filloi ne daten 04.11.2013 ne baze te dekretit numer 8349 date 14.10.2013 te Presidentit te Republikes se Shqiperise zotit Bujar Nishani. Gjyqtarët janë:

1. Enkelejda Metaliaj (Softa)
2. Alkelina Gazidedja
3. Altina Nasufi
4. Ardian Dvorani
5. Arjan Qafa
6. Bari Shyti
7. Bernina Kondi
8. Blerona Hasa
9. Fjoralba Prifti
10. Lindita Sinanaj
11. Rilinda Selimi

Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·