Historiku

Gjykata Administrative e Apelit u krijua me ligjin numer 49/2012 Ligji për Organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative. Funksionimi i Gjykates Administrative te Apelit filloi ne daten 04.11.2013 ne baze te dekretit numer 8349 date 14.10.2013 te Presidentit te Republikes se Shqiperise zotit Bujar Nishani. Gjykata Administrative e Apelit ka ne perberjen e saj 13 gjyqtare:

1. Kastriot Selita
2. Alkelina Gazidedja
3. Altina Nasufi
4. Amarildo Laçi
5. Arjan Qafa
6. Bari Shyti
7. Bernina Kondi
8. Blerona Hasa
9.Enkelejda Metaliaj (Softa)
10.Fjoralba Prifti
11.Lindita Sinanaj
12.Rilinda Selimi

Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·