Këshilli i Gjykatës

Mbledhje e këshillit të gjykatësMbledhja e Këshillit të Gjykatës datë 02.12.2019

Mbledhja e Këshillit të Gjykatës datë 22.11.2019

Mbledhja e Këshillit të Gjykatës datë 29.10.2019

Mbledhja e Këshillit të Gjykatës datë 20.09.2019

Mbledhja e Këshillit të Gjykatës datë 12.07.2019

Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·