Këshilli i Gjykatës

Mbledhje e këshillit të gjykatës

Vendim i Këshillit të gjykatës datë 27.10.2020 “Për pezullimin e veprimtarisë dhe shërbimeve gjyqësore”

Vendimi i Këshillit të Gjykatës datë 21.09.2020

Mbledhja e Këshillit të Gjykatës datë 08.09.2020

Mbledhja e Këshillit të Gjykatës datë 17.07.2020

Mbledhja e Këshillit të Gjykatës datë 16.06.2020
Vendim i Këshillit të gjykatës “Për zëvendësimin e gjyqtarit që nuk është më në detyrë, në trupin gjykues”
Vendim ‘Pёr disa ndryshime nё vendimin nr. 1 datё 29.04.2020 tё kёshillit tё Gjykatёs Administrative tё Apelit “Pёr pёrcaktimin e masave pёr rifillimin e veprimtarisё dhe shёrbimeve gjyqёsore nё Gjykatёn Administrative tё Apelit” Mbledhja e Këshillit të Gjykatës datë 30.04.2020
Mbledhja e Këshillit të Gjykatës datë 29.04.2020
Mbledhja e Këshillit të Gjykatës datë 28.04.2020
Mbledhja e Këshillit të Gjykatës datë 27.04.2020
Vendim i Keshillit te Gjykates Administrative te Apelit “Pёr pёrcaktimin e masave pёr rifillimin e veprimtarisё dhe shёrbimeve gjyqёsore nё Gjykatёn Administrative tё Apelit”
Mbledhja e Këshillit të Gjykatës datë 02.12.2019
Mbledhja e Këshillit të Gjykatës datë 22.11.2019
Mbledhja e Këshillit të Gjykatës datë 29.10.2019
Mbledhja e Këshillit të Gjykatës datë 20.09.2019
Mbledhja e Këshillit të Gjykatës datë 12.07.2019

Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·