Këshilli i Gjykatës

Mbledhje e këshillit të gjykatësVendim ‘Pёr disa ndryshime nё vendimin nr. 1 datё 29.04.2020 tё kёshillit tё Gjykatёs Administrative tё Apelit “Pёr
pёrcaktimin e masave pёr rifillimin e veprimtarisё dhe shёrbimeve gjyqёsore nё Gjykatёn Administrative tё Apelit”


Mbledhja e Këshillit të Gjykatës datë 30.04.2020

Mbledhja e Këshillit të Gjykatës datë 29.04.2020

Mbledhja e Këshillit të Gjykatës datë 28.04.2020

Mbledhja e Këshillit të Gjykatës datë 27.04.2020

Vendim i Keshillit te Gjykates Administrative te Apelit “Pёr
pёrcaktimin e masave pёr rifillimin e veprimtarisё dhe shёrbimeve gjyqёsore nё Gjykatёn Administrative tё Apelit”

Mbledhja e Këshillit të Gjykatës datë 02.12.2019

Mbledhja e Këshillit të Gjykatës datë 22.11.2019

Mbledhja e Këshillit të Gjykatës datë 29.10.2019

Mbledhja e Këshillit të Gjykatës datë 20.09.2019

Mbledhja e Këshillit të Gjykatës datë 12.07.2019

Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·