Njoftime për median dhe publikun

Njoftim për çështjen Tasim Mehmeti, i paditur Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve. Bashkëngjitur gjeni njoftimin

Njoftim për gjykimin e çështjes me palë paditës Tasim Mehmeti, i paditur Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve. Bashkëngjitur gjeni njoftimin

Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·