Kolegji Zgjedhor Gjyqësor

Përbërja e kolegjit Zgjedhor Gjyqësor

Bazuar ne vendimin nr. 293 datë 09.09.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor, anëtarët e Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor janë:

1. Alma Kolgjoka
2. Asim Vokshi
3. Edlira Petri
4. Emona Muçi
5. Esmeralda Çeka (Xhili)
6. Gentian Medja
7. Manjola Xhaxho
8. Sokol Ibi

Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·