Vendime

Vendime

29.Vendim nr. 21 datë 09.09.2021

28.Vendim nr. 20 datë 22.07.2021

27.Vendim nr. 19 datë 22.07.2021

26.Vendim nr. 18 datë 09.07.2021

25.Vendim nr. 13 datë 09.06.2021

24.Vendim nr. 16 datë 15.06.2021

23.Vendim nr. 12 datë 08.06.2021

22.Vendim nr. 17 datë 15.06.2021

21.Vendim nr. 15 datë 10.06.2021

20.Vendim nr. 14 datë 10.06.2021

19.Vendim nr. 1 datë 08.06.2021

18.Vendim nr. 11 datë 04.06.2021

17.Shkurtim vendimi per perjashtim gjyqtari

16.Vendim bashkim çeshtje Qarku Korçe

15.Vendim nr. 09 datë 31.05.2021

14.Vendim nr. 10 datë 01.06.2021

13.Vendim bashkimi çeshtje per vendimin 88 date 21.05.2021 te KAS

12.Vendim bashkimi çeshtja per vendimin 87 date 20.05.2021 te KAS

11.Vendim bashkimi çeshtja per vendimin 86 date 19.05.2021 te KAS

10.Vendim bashkim çeshtje

9.Vendim nr. 8 datë 19.04.2021

8.Vendim nr. 7 datë 12.04.2021

7.Vendim nr. 6 datë 08.04.2021

6. Vendim nr. 5 datë 04.04.2021

5. Vendim nr. 4 datë 31.03.2021

4. Vendim nr. 3 datë 29.03.2021

3. Vendim nr. 2 datë 04.03.2021

2. Vendim nr. 1 datë 18.02.2021

1. Vendim nr. 1 datë 16.10.2020

Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·