Vendime

Vendim për palen paditese Tasim Mehmeti kunder KQZ. Bashkëngjitur gjeni vendimin e Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor . Tasim Mehmeti 16.10.2020 Kolegji Zgjedhor

Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·