Raporte

Raporte

Analiza e Gjykates Administrative te Apelit per vitin 2014


Analiza e Gjykates Administrative te Apelit per vitin 2015


Raport Auditi


Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve


Plan Buxheti 2018


Regjistri i prokurimeve 2018


Raporti i Kontrollit të Lartë të Shtetit

Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·