Raporte

Raporte

Analiza e Gjykates Administrative te Apelit per vitin 2014


Analiza e Gjykates Administrative te Apelit per vitin 2015


Raport AuditiRaporti i Shpenzimeve sipas Programeve
Plan Buxheti 2018Regjistri i prokurimeve 2018

Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·