Komunikimi me gjykatën

KOMUNIKIMI ME GJYKATËN

Adresa : Rruga “Ismail Qemali” 9, Njësia Bashkiake nr.2, Tiranë

Telefon: 04 22 51 151

Email: info@gjykataadministrativeeapelit.al
kryesekretaria@gjykataadministrativeeapelit.al

Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·