Komunikimi me gjykatën

KOMUNIKIMI ME GJYKATËN

Adresa : Rruga “Ismail Qemali” 9, Njësia Bashkiake nr.2, Tiranë

Telefon: 04 22 51 151

Email: info@gjykataadministrativeeapelit.al

kryesekretaria@gjykataadministrativeeapelit.al

Planin Strategjik të Komunikimit për Sistemin Gjyqësor” dhe Rregulloren “Për komunikimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor me median
 

Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·