Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 2064
Dt. e regjistrimit: 31-03-2014

Palët

Paditës: Nermine Barbullushi
I paditur: Radiotelevizioni Shqiptar (R.T.SH)
Palë të treta:
Objekti i padisë: Demshperblim page
Relatori: Alkelina Gazidedja
Anetar1:
Anetar2:
Data e seances:
Gjykimi:
Dispozitivi: