Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 2070
Dt. e regjistrimit: 31-03-2014

Palët

Paditës: Hysen Vrapi
I paditur: Ministria e Mbrojtjes, Qendra Kulturore e Medias dhe Botimeve te Mbrojtjes Tirane
Palë të treta:
Objekti i padisë: Demshperblim page
Relatori: Artur Malaj
Anetar1:
Anetar2:
Data e seances:
Gjykimi:
Dispozitivi: