Detajet e çështjes:

Nr. i çështjes: 6758
Dt. e regjistrimit: 03-09-2014

Palët:

Paditës: Agron Mahmutaj
I paditur: Institucioni I Ekzekutimeve te Vendimeve Penale Berat, Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve Tirane, Ministria e Drejtesise
Palë të treta:
Objekti i padise: Shperblim demi te shkaktuar nga zgjidhja e menjehershme e kontrates se punes
Relatori: Kastriot Selita
Anëtari : Altina Nasufi
Anëtari : Rilinda Selimi
Gjykimi: Dhome Keshillimi
Data e seancës: 02-10-2014
Ora e seancës: 10:40:00