Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 16
Dt. e regjistrimit: 29-04-2014

Palët

Paditës: Shoqeria "Top bast"
I paditur: Keshilli Bashkiak prane Bashkise Elbasan, Bashkia Elbasan
Palë të treta:
Objekti i padisë: Konstatim pavlefshmeri akti
Relatori: Artur Malaj
Anetar1: Rilinda Selimi
Anetar2: Agim Bendo
Data e seances:
Gjykimi: Seance gjyqesore
Dispozitivi: