Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 31132-02297-86-2019
Dt. e regjistrimit: 10-06-2019

Palët

Paditës: Sefedin Pellumbi
I paditur: Ministria e Financave dhe Ekonomise, Bashkia Tirane, Agjensia e Trajtimit te Pronave, Agjensia Shteterore e Kadastres Tirane
Palë të treta:
Objekti i padisë: Marrja e mases se sigurimit te objektit te kerkese padise, duke pezulluar lejen e ndertimit, godine banimi dhe sherbimi 3,5,7 dhe 9 Kat, me 2 Kate nentoke, ndodhur ne Rrugen "Cerciz Topulli", ne prone te familjes Rusi e Grazhdani, me zhvillues dhe ndertues Shoqerine Evisa Construksion Shpk, miratuar me vendim te Kryetarit te Bashkise Tirane, Nr.A-29435/7, dt.21.02.2019, derisa trashegimtareve te Reshat Pellumbi ti kthehet vlera reale e baneses dhe demi i krijuar.
Relatori: Altina Nasufi
Anetar1:
Anetar2:
Data e seances:
Gjykimi:
Dispozitivi: