Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 54
Dt. e regjistrimit: 14-05-2014

Palët

Paditës: Perparim Gega
I paditur: KVT Pronesise mbi Token Bujqesore te Prefektures se Qarkut Vlore, Bashkia Vlore Keshilli I Qarkut Vlore, ZVRPP Vlore, Afije Suljoti, Ali Aliaj etj
Palë të treta:
Objekti i padisë: Marrja e mases se sigurimit te padise
Relatori: Rilinda Selimi
Anetar1: Alkelina Gazidedja
Anetar2: Blerona Hasa
Data e seances: 12-11-2014
Gjykimi: Dhome Keshillimi
Dispozitivi: