Lista e çështjeve në gjykim
Dt.regj nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para 1 2 3 4 52913
2914 Pas >
Nr. total i rekordeve:29,131
Akti:6891
Paditës:Ramazan Kumrija
I paditur:Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit Tirane, Drejtoria e Policise se Qarkut Elbasan
Palë të treta:
Objekti:Demshperblim page
Relatori:Kastriot Selita
Dt.e regjistrimit: 09-09-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:6893
Paditës:Pellumb Zeqiraj
I paditur:Drejtoria Arsimore Permet
Palë të treta:
Objekti:Demshperblim page
Relatori:Kastriot Selita
Dt.e regjistrimit: 09-09-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:6885
Paditës:Eqerem Shahini
I paditur:Ministria e Mjedisit Tirane, Drejtoria e Sherbimit Pyjor Gjirokaster
Palë të treta:
Objekti:Demshperblim page
Relatori:Kastriot Selita
Dt.e regjistrimit: 09-09-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:6881
Paditës:Marieta Dishnica
I paditur:Institucioni I Ekzekutimeve te Vendimeve Penale Korce, Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve
Palë të treta:
Objekti:Demshperblim page
Relatori:Kastriot Selita
Dt.e regjistrimit: 09-09-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:6947
Paditës:Ergest Zeqo
I paditur:Keshilli I Bashkise Fier
Palë të treta:
Objekti:Detyrim per te legjitimuar mandatin e paditesit per te plotesuar vendin vakant te punes
Relatori:Kastriot Selita
Dt.e regjistrimit: 09-09-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:6943
Paditës:Shoqata “Gruaja per Arsim, Kulture, Sport ne Perkrahje te Femijeve” Berat
I paditur:Drejtoria Rajonale Tatimore Berat, Drejtoria e Apelimit Tatimor Tirane
Palë të treta:
Objekti:Pavlefshmeri akti nr.357/2 date 24.02.2010 nr.2666 date 26.07.2012, nr.25322/1 date 14.01.2013
Relatori:Kastriot Selita
Dt.e regjistrimit: 09-09-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:6927
Paditës:Donika Ndoni
I paditur:Spitali “Ihsan Cabej” Lushnje
Palë të treta:
Objekti:Demshperblim page
Relatori:Kastriot Selita
Dt.e regjistrimit: 09-09-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:6990
Paditës:Lluke Qirici
I paditur:Drejtoria Rajonale Tatimore Vlore, Drejtoria e Apelimit Tatimor, Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve
Palë të treta:
Objekti:Kundershtim vendimi me shkresen nr.13901/1 date 29.08.2012
Relatori:Kastriot Selita
Dt.e regjistrimit: 10-09-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:7280
Paditës:Shoqeria “Shkolla e Larte Universitare Jopublike “Universiteti Luarasi” shpk
I paditur:Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtise dhe Sipermarrjes
Palë të treta:Bashkia Tirane, Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise
Objekti:Pavlefshmeri akti nr.1448 date 05/12/2013. Rivendosje ne vend te te drejtave te cenuara
Relatori:Kastriot Selita
Dt.e regjistrimit: 17-09-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:7051
Paditës:Kerkues: Agjensia Rajonale e Mjedisit Qarku Vlore
I paditur:
Palë të treta:
Objekti:Leshimin e urdherit te ekzekutimit per vendimin e denimit gjobe nr.4 date 8.07.2012
Relatori:Kastriot Selita
Dt.e regjistrimit: 15-09-2014
                                                                                    Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:29,131
< Para 1 2 3 4 52913
2914 Pas >


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·