Historiku

Gjykata Administrative e Apelit u krijua me ligjin numer 49/2012 Ligji për Organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative. Funksionimi i Gjykates Administrative te Apelit filloi ne daten 04.11.2013 ne baze te dekretit numer 8349 date 14.10.2013 te Presidentit te Republikes se Shqiperise zotit Bujar Nishani. Gjykata Administrative e Apelit ka ne perberjen e saj 10 gjyqtare:

1. Kastriot Selita
2. Alkelina Gazidedja
3. Altina Nasufi
4. Ardian Dvorani
5. Bari Shyti
6. Blerona Hasa
7.Enkelejda Metaliaj (Softa)
8.Lindita Sinanaj
9.Rilinda Selimi

Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·