Njoftime për median dhe publikun

Njoftime

Njoftim për përfundimin e çështjes me palë me palë paditëse PDIU i paditur KQZ Njoftim për përfundimin e çështjes

Njoftim për përfundimin e çështjes me palë ankuese Krenar Tahiri Njoftim për përfundimin e çështjes

Njoftim për trupin gjykues dhe datën e seancës për çështjen me palë paditëse PDIU i paditur KQZ Njoftim për trupin gjykues dhe datën e seancës

Njoftim për hedhjen e shortit për çështjen me palë PDIU i paditur KQZ Njoftim për procedurën e hedhjes së shortit

Njoftim për përfundimin e çështjes me palë paditëse ABEOK, i paditur KAS Njoftim për përfundimin e çështjes

Njoftim për trupin gjykues dhe datën e seancës për çështjen me palë ankuese Krenar Tahiri Njoftim për trupin gjykues dhe datën e seancës

Njoftim për hedhjen e shortit për çështjen me palë ankuese Krenar Tahiri Njoftim për procedurën e hedhjes se shortit

Njoftim për trupin gjykues dhe datën e seancës për çështjen me palë paditëse ABEOK, i paditur KAS Njoftim për trupin gjykues dhe datën e seancës gjyqësore

Njoftim për përfundimin e çështjes me palë paditëse Koalicioni Partia Demokratike -Aleanca per Ndryshim, i paditur KQZ Njoftim për përfundimin e çështjes

Njoftim për trupin gjykues dhe datën e seancës për çështjen me palë paditëse Koalicioni Partia Demokratike -Aleanca per Ndryshim, i paditur KQZ Njoftim për trupin gjykues dhe datën e seancës gjyqësore

Njoftim për hedhjen e shortit për çështjen me palë paditëse Koalicioni Partia Demokratike -Aleanca per Ndryshim, i paditur KQZ Njoftim për procedurën e hedhjes se shortit

Njoftim për hedhjen e shortit për çështjen me palë paditëse ABEOK Njoftim për procedurën e hedhjes së shortit

Njoftim për përfundimin e çështjes Aleanca (AL), i paditur Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve. Njoftim për përfundimin e çështjes Aleanca (Al) – KQZ
Njoftim për përbërjen e trupit gjykues dhe datën e seancës për çështjen Aleanca (AL), i paditur Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve. Njoftim për trupin gjykues dhe datën e gjykimit

Njoftim për hedhjen e shortit për çështjen me palë paditëse Aleanca (AL), i paditur Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve Njoftim per hedhjen e shortit

Njoftim për përfundimin e çështjes Partia Socialiste, i paditur Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve. Njoftim për përfundimin e çështjes PS – KQZ

Njoftim për ndryshimin e datës së seancës gjyqësore për çështjen , Partia Socialiste e Shqipërisë, i paditur Komisioni Qëndror i ZgjedhjeveCaktimin përfundimisht të datës dhe orës për shqyrtimin e kësaj çështje

Njoftim për datën dhe orën e planifikuar për çështjen , Partia Socialiste e Shqipërisë, i paditur Komisioni Qëndror i ZgjedhjeveCaktimi i datës dhe orës së seancës gjyqësore

Njoftim për zhvillimin e procedurës dhe përbërjen e trupit gjykues për çështjen , Partia Socialiste e Shqipërisë, i paditur Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve Njoftim për përbërjen e trupit gjykues

Njoftim për hedhjen e shortit për çështjen me palë paditëse Partia Socialiste e Shqipërisë, i paditur Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve Njoftim për hedhjen e shortit

Njoftim për përfundimin e çështjes Lëvizja Socialiste për Integrim, i paditur Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve. Njoftim për përfundimin e çështjes LSI – KQZ

Njoftim për datën e gjykimit të çështjes Lëvizja Socialiste për Integrim, i paditur Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve. Njoftim për datën dhe orën e seancës

Njoftim për çështjen Lëvizja Socialiste për Integrim, i paditur Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve. Njoftim për trupin gjykues

Njoftim për çështjen Lëvizja Socialiste për Integrim, i paditur Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve. Njoftim për hedhjen e shortit

Njoftim për çështjen Dega e Partisë Demokratike Delvinë, i paditur Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve. Njoftim për ndryshimin e orës së seancës gjyqësore

Njoftim për çështjen Dega e Partisë Demokratike Delvinë, i paditur Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve. Njoftim për trupin gjykues dhe datën e seancës

Njoftim për çështjen Dega e Partisë Demokratike Delvinë, i paditur Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve. Njoftim për hedhjen e shortit

Njoftim për çështjen Tasim Mehmeti, i paditur Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve. Bashkëngjitur gjeni njoftimin

Njoftim për gjykimin e çështjes me palë paditës Tasim Mehmeti, i paditur Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve. Bashkëngjitur gjeni njoftimin

Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·