Vendime

Vendime

9.Vendim nr. 8 datë 19.04.2021

8.Vendim nr. 7 datë 12.04.2021

7.Vendim nr. 6 datë 08.04.2021

6. Vendim nr. 5 datë 04.04.2021

5. Vendim nr. 4 datë 31.03.2021

4. Vendim nr. 3 datë 29.03.2021

3. Vendim nr. 2 datë 04.03.2021

2. Vendim nr. 1 datë 18.02.2021

1. Vendim nr. 1 datë 16.10.2020

Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·