Detajet e çështjes:

Nr. i çështjes: 6740
Dt. e regjistrimit: 03-09-2014

Palët:

Paditës: Vasil Talo
I paditur: Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Sarande, Lame Jupe, Romeo Karathano, Shefqet Rexho
Palë të treta:
Objekti i padise: Detyrim korrigjimi per pronen dhe regjistrim pasurie
Relatori: Kastriot Selita
Anëtari : Altina Nasufi
Anëtari : Rilinda Selimi
Gjykimi: Seance gjyqesore
Data e seancës: 23-02-2016
Ora e seancës: 15:00:00