Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 6943
Data e regjistrimit: 09-09-2014

Palët

Paditës: Shoqata "Gruaja per Arsim, Kulture, Sport ne Perkrahje te Femijeve" Berat
I paditur: Drejtoria Rajonale Tatimore Berat, Drejtoria e Apelimit Tatimor Tirane
Objekti: Pavlefshmeri akti nr.357/2 date 24.02.2010 nr.2666 date 26.07.2012, nr.25322/1 date 14.01.2013
Relatori: Kastriot Selita
Dispozitivi: 1. Lënien në fuqi të Vendimit nr. 494 datë 24.04.2013 të Gjykatës Rrethit Gjyqësor Berat.
Data e shpalljes: 06-11-2014