Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 6881
Data e regjistrimit: 09-09-2014

Palët

Paditës: Marieta Dishnica
I paditur: Institucioni I Ekzekutimeve te Vendimeve Penale Korce, Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve
Objekti: Demshperblim page
Relatori: Kastriot Selita
Dispozitivi: 1. Mospranimin e ankimit të paraqitur ndaj vendimit nr. 316 datë 04.06.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Korçë.
Data e shpalljes: 06-11-2014